Το Δίκτυο CMC
Κύριος στόχος του Δικτύου CMC είναι η δημιουργία διεθνών διεπιστημονικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, οι οποίες αξιοποιούν την έρευνα και προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές. Για να επιτευχθεί παρέχουμε Συμβουλευτική, Καθοδήγηση και Πληροφόρηση με διαδραστικό τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Συμβουλευτικό Δίκτυο CMC, αποτελούμενο από ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών-μελών προσφέρει σε κάθε Μικρή-Μεσαία επιχείρηση (Μ.Μ.Ε) που δραστηριοποιείται σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Προτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές (Best Practices) για κάθε Μ.Μ.Ε που επενδύει σε καινοτομία, επιχειρηματική ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων ή βελτιωμένων μοντέλων, στοχεύοντας:
Σήμερα, κάθε επιχείρηση - και η δική σας επιχείρηση - χωρίς εγγυήσεις, χωρίς δεσμεύσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, μπορεί να εξασφαλίσει επιδότηση έως και 2.500.000 Ευρώ, απ’ ευθείας από την ΕΕ, προκειμένου ν’ αναπτυχθεί στρατηγικά, μ’ ένα έξυπνο και καινοτόμο Επιχειρηματικό Σχέδιο.  Σας προσφέρουμε αυτόν ακριβώς τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το Συμβουλευτικό Δίκτυο CMC ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε όλες τις δράσεις του «Ορίζοντα 2000»,  αλλά δίνει ιδιαίτερη σημασία και εστιάζει σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε αναπτυξιακές δράσεις που απευθύνονται στην εξωστρέφεια και σε νέες αγορές.
Νέα προσέγγιση, διαφορετική δυναμική
Το Δίκτυο μας πραγματοποιεί μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική προσέγγιση για τις ΜΜΕ, με βάση μια διαφορετική δυναμική. Τονώνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον «Ορίζοντα 2020», αλλά με το βλέμμα μας στραμμένο στις απαιτήσεις των αγορών. Στο τέλος της ημέρας, δεσμευόμαστε ότι οι επιχειρηματικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της δικής σας επιχείρησης, θα μεταφράζονται σε καινοτομία -δηλαδή σε δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Είμαστε ανοικτοί και υποδεχόμαστε οποιαδήποτε μεγάλη ιδέα επενδύει στη γνώση προς όφελος της επιχείρησης, των καταναλωτών, των πελατών και της κοινωνίας γενικότερα. Αυτή την ιδέα μπορούμε να την χρηματοδοτήσουμε άμεσα και υπεύθυνα.
Χρηματοδότηση ΜΜΕ
Το Δίκτυο CMC σχεδιάζει, οργανώνει και υποβάλλει στην ΕΕ, για λογαριασμό της δικής σας επιχείρησης τα επιχειρηματικά σχέδια για την απ’ ευθείας άμεση στήριξη των ΜΜΕ, στα πλαίσια του προγράμματος «SME instrument» και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προβάλλουν καινοτόμες ιδέες με ευρωπαϊκή διάσταση που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση στην αγορά λόγω του υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που εμπερικλείεται στο επενδυτικό σχέδιο. Απευθυνόμαστε σε ιδιαίτερα καινοτόμες ΜΜΕ, που δείχνουν ισχυρή φιλοδοξία να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν ανεξάρτητα από το αν είναι υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικού προσανατολισμού ή όχι. Με προϋπολογισμό πάνω από 3 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ φιλοδοξεί να ενισχύσει την καινοτομία και να βοηθήσει απ’ ευθείας τις ΜΜΕ να παράγουν καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες. Με γνώμονα αυτή τη προοπτική επενδύουμε και εμείς στη γνώση, μεταφέροντας σε κάθε επιχείρηση-πελάτη μας τη τεχνογνωσία μας για συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακές δράσεις, αρκεί να υπάρχουν καινοτόμες ιδέες - με απήχηση στην αγορά και η επιχείρηση να μη μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει κεφάλαια κίνησης. Επιπλέον, γεφυρώνουμε την έλλειψη χρηματοδότησης και την ανάγκη για ρευστότητα στην ανάπτυξη υψηλών δυνατοτήτων αλλά και υψηλού κινδύνου καινοτόμων ιδεών των μικρών επιχειρήσεων, φέρνοντάς τις πιο κοντά στην αγορά - στη πραγματική οικονομία.
Περισσότερα για τις ΜΜΕ στο Horizon2020
Πέρα από την άμεση στήριξη των ΜΜΕ μέσω του προγράμματος «SME instrument», προσφέρουμε λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομίας των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω του «Eurostars Joint Programme» που προωθεί έργα διακρατικής συνεργασίας  R&D των ΜΜΕ. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα «Access to Risk Finance» προϋπολογισμού περισσότερο από €900 εκατομμύρια που θα απευθύνονται σε ΜΜΕ και στη Μεσαία κεφαλαιοποίηση. Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν, προσφέρουμε υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας που αποτελείται από:
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι για τις περαιτέρω δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Μέλη του Δικτύου
Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε στοιχεία επικοινωνίας εδώ
NAVIGATION
SOCIAL
POSTAL ADDRESS
CONTACT
Office Greece: Lindou street, 14 Athens 11476
CMC Network © 2015-2017
CMC SME Instrument Fact Sheet